Paddling i Karlstad

Paddling i Karlstad

Hitta rätt i älvdeltat

Paddling i Karlstad
Karlstad från ovan

Det finns gott om vattenvägar i och omkring Karlstad. Staden är byggt på ett floddelta, så du kan paddla runt en större eller mindre del av de centrala delarna. Om du från Wermland Opera paddlar nedströms på den västra flodgrenen, rundar segelbåtsklubben och sedan svänger in mot Inre hamn kan du utnyttja slussen i Pråmkanalen. Då blir det bara ett kort stycke lätt motströms innan du rundar Sandgrundsudden och får medström igen ned mot Wermland Opera. Tar 3-4 timmar beroende på paddlingsvana, pauser och eventuell väntetid vid slussen. Vill du ta en kortare tur paddlar du lätt uppströms mot Löfbergs Arena och tar en paus vid badstranden strax bortom innan du vänder och paddlar medströms tillbaka. Den turen tar cirka 2 timmar. Det sitter en inplastad karta på varje kajak, så du kan lätt hitta rätt väg på älven.