Bokningsvillkor för kurser och gruppturer (onlinebokningen i Kayakomat har egna villkor)

En bokning är inte garanterad förrän betalning erlagts. När bokningen är betald är den bindande för båda parter. Vi förbehåller oss dock rätten att ställa in aktiviteten vid farliga väderförhållanden (hård vind eller åska). Då återbetalas erlagd betalning eller så kan aktiviteten flyttas till annan plats eller till ett senare datum efter samråd med kunden.

Om du avbokar tidigare än 7 dygn innan aktivitetens start återbetalas hela beloppet minus en administrativ avgift. För belopp under 1.000 kr är avgiften 15 %. För belopp över 1.000 kr är avgiften 150 kr.

Om du avbokar 7-2 dygn innan aktivitetens start återbetalas 75 % av totalbeloppet.

Om du avbokar dagen innan aktivitetsdatumet återbetalas 50 % av totalbeloppet. Vid senare avbokning eller om du uteblir från aktiviteten sker ingen återbetalning.

Ändring av datum anses också som en avbokning.

Vid akut sjukdom eller allvarlig olyckshändelse (för dig, din närmaste familj eller medresenär) och giltigt intyg på detta från läkare återbetalas hela beloppet.