Integritetspolicy

I den här integritetspolicyn kan du se hur vi behandlar våra kunders personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgiftsansvarig

Wordpro Information AB (556612-9119), där Backwater Outdoor ingår, ansvarar för att på ett säkert och strukturerat sätt inhämta, registrera och behandla våra kunders personuppgifter i samband med förfrågningar om och bokning av arrangemang. Vi tar in uppgifter via e-post, telefon, vår webbplats, sociala medier och personliga kontakter i vår butik och annorstädes.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Den information som samlas in och sparas är för- och efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vid arrangemang där mat ingår behöver vi också samla in uppgifter om allergier.

Vi använder oss även av så kallade cookies. Cookies är små filer som en webbplats eller tjänstleverantör skickar till din dator via webbläsaren (om du tillåter det i webbläsarens inställningar). Med hjälp av dessa cookies kan webbplatsen känna igen din webbläsare och hämta och komma ihåg information.

Vi tar ibland foton och/eller filmar vid våra arrangemang. Om inget annat har överenskommits namnges inga personer och vi ber alltid om samtycke innan bilder och film tas.

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna uppfylla den bokning kunden har gjort och leverera den beställda tjänsten. Vi behöver kunna kommunicera med kunden för att ge information inför aktiviteten och besvara frågor.

Vi använder cookies för viktiga webbplatsfunktioner och för att förbättra användarupplevelsen i vår webbutik. Om du har aktiverat cookies i din webbläsare kan din cookie-information användas för att förbättra vår kommunikation med dig via e-post, nyhetsbrev med mera.

Hur vi använder personuppgifterna

Vi lämnar aldrig kundernas personuppgifter vidare till tredje part. Vi är även i övrigt mycket restriktiva i användandet av personuppgifter. De används för att genomföra den bokning kunden har gjort och leverera den beställda tjänsten. De används också för att ge kunden information inför aktiviteten och besvara frågor.

Foton och film används för att visa upp vår verksamhet i olika media, såsom här på webbplatsen, i annonser och i sociala medier.

Hur länge personuppgifterna sparas

Uppgifter som ligger till grund för en betalning sparas i 7 år efter att bokningen gjorts. Detta för att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen.

Kundens rättigheter

Kunden har rätt att begära ut de personuppgifter som har sparats. Detta kan göras kostnadsfritt en gång per år. Kunden kan också be om rättning av felaktiga uppgifter och begära att personlig information tas bort. Kunden har rätt att återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter och förbjuda användningen av den personliga informationen för direktmarknadsföring. Kontakta hello@backwater.se för mer information.