Kayakomaten …

… hittar du i Teaterparken vid Wermland Opera (se karta här bredvid)

För andra bokningar (turer, kurser) eller frågor kan du kontakta oss via:
E-post: hello@backwater.se
Tel: 070-669 69 61

Kayakomat Karlstad